HISTORIE VOLEJBALU V MODŘANECH
Rekapitulace klíčových momentů volejbalu v Modřanech.

Volejbalový oddíl byl založen v roce 1968. Založil je pan Vilém Maxa, jako oddíl volejbalu tělovýchovné jednoty Spartak Modřany. Vilém Maxa byl také 14 let předsedou oddílu. Hned od začátku činnosti bylo vytvořeno družstvo žen a velmi dobré mužstvo mužů. Obě mužstva již v sezoně 1969 – 1970 hrála v mistrovských soutěžích a na celé řadě turnajů. 

Členové oddílu vybudovali brigádně hřiště u Modřanské sokolovny. Areál sokolovny v Modřanech je působištěm volejbalistů stále. Kolektiv mužů v několika málo letech postupoval pravidelně od nejnižší (III. třídy) až do nejvyšší soutěže v Praze (I. třídy).

Byly předpoklady postoupit do druhé národní ligy. O tento úspěch se zasloužili hráči: Růžička, R. Maxa, O. Koutský, I.Koutský, J. Roll, Čejka, Pospíšil, Pomahač, Tlustý, Engler, ‚ J. Voborský, Humhal, Heissiger a jejich trenér Milan Sulík. V r. 1972 usilovali muži o postup do ligy, ale skončili v I. třídě na 2. místě za družstvem TJ Praga. Ženy hrály v r. 1972 II. třídu.

Od počátku se oddíl soustředil na práci s mládeží. Trénování dorostenců se ujal Rudolf "děda" Voborský a jeho svěřenci zvítězili v mistrovské soutěži a postoupili v r. 1971 do II. třídy, v r. 1972 do I. třídy a měli reálnou naději na postup do ligy. Zúčastnili se 5 turnajů, z nichž dva vyhráli bez jediné porážky. Úspěchem bylo, že tehdejší dorostenec M. Voborský byl zařazen do výběru Prahy a hrál na turnaji v Moskvě a na soustředění do výběru Prahy byli povoláni i další naši dorostenci (A. Maxa, Cígler, Z. Roll).

Tento rychlý vzestup modřanské odbíjené ocenil na výroční schůzi oddílu v r. 1972 tehdejší předseda Čs. volejbalového svazu Dr. O. Koutský, který konstatoval, že oddíl odbíjené TJ Spartak Modřany docílil za krátkou dobu své existence překvapivých výsledků, které jsou v pražské odbíjené ojedinělé.

V r. 1973 došlo opět ke zvýšení členské základny, byli získáni další organizační pracovníci a řada členů oddílu se zúčastnila kursu trenérů. Ženy, které byly V r. 1972 pro nesplněné podmínky péče o mládežnické družstvo přeřazeny ze II. do III. třídy, si v r. 1973 vydobyly opět postup do II. třídy. Dorostenci bojovali o postup do ligy. V posledním rozhodujícím zápase I. třídy s Motorletem však prohráli po dramatickém boji 2:3. Ale i tak je nutno výkon dorostenců hodnotit velmi dobře. O dobrou reprezentaci se zasloužili dorostenci M. Voborský, A. Maxa, Cígler, Z. Roll, Zbirovský, Jaroš, Chadim, Ponomarev.

V následujících letech nebyly již výsledky mužů tak výrazné jako dříve. Družstvo bylo oslabeno odchodem klíčových hráčů na vojnu nebo do ligových oddilů. Ženy měly vyrovnaný kádr hráček a podávaly vyrovnané výkony. V soutěžích v té době hrála všechna mládežnická družstva: dorostenci, dorostenky, žáci, žákyně. Ve funkci jejich trenérů působili Voborský Rud., Zouhar Jiří a Klouda Ladislav.

V r. 1977 např. dosáhlo pěkného úspěchu družstvo starších žáků, které se umístilo na 1. místě mistrovské soutěže. Od r. 1982 do r. 1986 se kromě povinností trenéra mužů ujal funkce předsedy oddílu Milan Sulík, který věnoval modřanskému volejbalu veškerý svůj volný čas. Poté vedl volejbalový oddíl Roman Sulík. V roce 1987 přestupuje část mužské základny do oddílu TJ Spoje Praha, a tím se oslabuje mužský potenciál modřanského volejbalu.

V roce 1988 byly na místě hřiště na národní házenou vybudovány další dva venkovní kurty. Družstvo mužů hrálo soutěže Pražského volejbalového svazu nepřetržitě od r.1968 do r.1995. V tomto roce se projevil generační problém a tak se mužstvo mužů nepřihlásilo do mistrovské soutěže. Ženy hrají pražskou soutěž nepřetržitě od r.1969 do současnosti.

Kurty u sokolovny zůstaly bez mužského volejbalu pouze půl roku.Od jara 1996 začalo hrát na kurtech u sokolovny mužstvo mužů TJ Spoje Praha. Základ tohoto družstva tvořili bývalí hráči Modřan, a tak byly zajištěny kladné vazby na areál Modřanské sokolovny.

V roce 1996 začíná v plné míře bujet soudní spor o vlastnictví sokolovny v Modřanech. Tento stav se už od této doby negativně projevoval na areálu sokolovny.

V roce 2000 legitimně přechází mužstvo Tj Spoje do Spartaku Modřany. A v Modřanech se tedy dále hraje 2. třída pražského přeboru.

Od roku 2004 nastává obroda volejbalu. Do Modřan přichází treninková skupina Jardy Kaliny z Tj Podolí. Modřanský volejbal tím získává v osobě Jardy Kaliny neúnavného trenéra mladých kluků, jakého od dob trénování "dědy" Rudy Voborského neměl.

V roce 2005 je aktivní obroda volejbalu dokončena.Všechna družstva přecházejí pod křídla Sokola Modřany. V tento čas se projevuje přínos mladé krve v modřanském volejbalu. Mnoho kluků se aktivně podílí na zvelebování areálu.

Od tohoto času se vlajkovou lodí volejbalu v TJ Sokol Modřany stává mužstvo juniorů, které s úspěchem bojuje v celostátní 1.lize.

Sezona 2009 -2010 byla nejúspěšnější od založení volejbalu.

Muži Spartaku Modřany nejprve zvítězili v nejvyšší pražské volejbalové soutěži, přeboru Prahy, a získali tím titul: mistr Prahy. Toto vítězství je nominovalo do barážového turnaje o postup do 2. národní ligy.

Po dramatických bojích se klukům povedlo tento turnaj vyhrát a společně s TJ Sokol Malšovice postoupit do 2. ligy. Turnaj se uskutečnil v nádherném prostředí Městské sportovní haly v Litomyšli v termínu: 23. – 25.4.2010.
Postup vybojovali tito hráči: Jan Bysterský, Tomáš Kudláček, Jan Horák, Petr Kop, Pavel Králík, Tomáš Horký, Marcel Šimek, Miroslav Žebrák, Pavel Kapička, Jan Závodský, Michal Slavíček, Jan Petrák.

Tuto soutěž hrají muži nepřetržitě do současnosti.

V roce 2023 působí v soutěžích řízených ČVS 6 družstev hrajících pod hlavičkou Tj Sokol Modřany a 4 družstva pod Volejbalem Modřany.

Volejbal od založení až po současnost

1968 – podzim, založení oddílu, předsedou oddílu Vílém Maxa
1982 – předseda oddílu Milan Sulík
1986 – funkci předsedy oddílu dočasně vykonává Roman Sulík
1987 – předsedou oddílu zvolen Vlastimil Vondráček
1990 – předsedou oddílu se stává Roman Bárta
1997 – předsedou oddílu je zvolen Roman Sulík
2007 – pan Rudolf Voborský, "děda" – legenda modřanského volejbalu slaví 90.let
2008 – předsedou oddílu se stává Tomáš Kudláček, 40. let volejbalu v Modřanech
2010 – předsedou zvolen ing. Jan Mikulecký, historický postup mužů Spartaku do 2. n.l.
2011 – v soutěžích: muži Spartaku: 2-M-B, muži "B", ženy "Z" - Sokol: 4x muži, 2x ženy
2012 – v soutěžích: muži Spartaku: 2-M-B, muži "B", ženy "Z" - Sokol: 4x muži, 2x ženy
2013 – v soutěžích: muži Spartaku: 2-M-B, muži "B", ženy "Z" - Sokol: 4x muži, 2x ženy
2014 – v soutěžích: muži Spartaku: 2-M-B, muži "B", ženy "Z" - Sokol: 4x muži, 3x ženy
2015 – Spartak Modřany přechází pod Volejbal Modřany, Sokol 4x muži, 3 x ženy, předsedou VO se stává Michal Slavíček, "děda" Voborský v nedožitých 98 letech umírá
2016 – Volejbal Modřany "A" - M 2A, VM "B" - Praha M. Sokol M - 4x, Sokol Ž - 3x
2017 – Volejbal Modřany "A"- M 2A, VM "B" - Praha M. Sokol M - 4x, Sokol Ž - 3x
2018 – Volej Modř "A" - M2A, VM "B", "C" - Praha M, Sokol M - 4x, Sokol Ž - 3x
2019 – Volej Modř "A" - M2A, VM "B", "C" - Praha M, Sokol M - 4x, Sokol Ž - 3x, covid - soutěže nedohrány
2020 – Volej Modř "A" - M2A, VM "B", "C" - Praha M, Sokol M - 4x, Sokol Ž - 3x, covid - soutěže nedohrány
2021 – Volej Modř "A" - M2A, VM "B", "C" - Praha M, Sokol M - 4x, Sokol Ž - 3x
2022 – Volej Modř "A" - M2A, VM "B", "C" - Praha M, Sokol M - 3x, Sokol Ž - 3x, předsedou VO se stává Barbora Horníková
2023 – Volej Modř "A" - M2A, VM "B", "C" - Praha M, Sokol M - 3x, Sokol Ž - 3x

 

17. 08. 2023